English | Romanian

Pastor - Valeriu Brâncovan

S-a născut în Romania în 1946. S-a căsătorit în 1970 cu Mariana, având împreună o familie cu 3 copii: Cristian, Lavinia şi Sorin.

A lucrat ca inginer mecanic între anii 1970-1990. A studiat teologie la Regent University, Virginia Beach între anii 1990-1992.

A fost ordinat în anul 1986 ca diacon în biserica Filadelfia – Timişoara. În anul 1988 a fost ordinat presbiter în biserica Elim – Timişoara. A fost pastor senior al bisericii Elim în prima jumătate a anului 1990. Între anii 1992-1995 a fost pastor în biserica Agape – Timişoara. Din 1996 este pastorul bisericii Victory Romanian Christian Center – Sacramento.

După anul 1977 a fost unul dintre iniţiatorii grupelor de ucenicizare sub egida Navigatorilor şi BEE (Bible Education by Extension).

Activităţi curente în afara slujbei de păstorire: producţie TV în cadrul emisiunii Steve Boros Ministries, activitate didactică la diverse Centre de educaţie la distanţă din USA, conferinţe pe teme de familie şi de educaţie pastorală.


 

Presbiter - Daniel Căta

Căsătorit cu Eleonora, împreună au 7 copii: Jason, Andy, Michael, Johnny, Danny, Mathew şi Sara.

Este unul din membrii fondatori ai Bisericii Victory Romanian Christian Center.

A fost ales ca diacon în anul 2003, fiind liderul echipei de laudă şi închinare.

A fost ordinat ca presbiter în 30 noiembrie 2008 .

 


 

Presbiter - Samuel Toplean

Căsătorit cu Daniela, împreună au 3 copii: Julia, Joshua, Jennifer.

Este unul din membrii fondatori ai Bisericii Victory Romanian Christian Center.

A fost ales ca diacon în anul 2003, fiind implicat în programele de dezvoltare, organizarea bisericii şi partea financiară.

A fost ordinat ca presbiter în 30 noiembrie 2008 .


 

Viziunea

Viziunea bisericii noastre se bazează pe afirmaţiile esenţiale ale Domnului nostru Isus Hristos, referitoare la existenţa şi scopurile Bisericii Sale:

 1. Matei 16:18 “Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei Morţilor nu o vor birui.”
 2. Matei 22:37-40 Isus i-a răspuns: “ Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.
 3. Matei 28:19-20 “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate ziele, până la sfârşitul veacului.”

 

Scopul

Noi existăm ca biserică pentru:

 1. A celebra prezenţa lui Dumnezeu prin laudă şi închinare;
 2. A demonstra practic dragostea lui Dumnezeu prin slujire creştină;
 3. A proclama până la saturaţie Evanghelia lui Isus Hristos;
 4. A edifica biblic prin darurile Duhului Sfânt părtăşia Bisericii;
 5. A transforma pe orice om într-un ucenic al lui Isus Hristos;

 

Dorim să-L glorificăm pe Dumnezeu şi să aducem pe oameni la o relaţie personală cu Isus integrâdu-i în familia Bisericii pentru maturizarea şi echiparea lor în vederea slujirii creştine şi ucenicizării altor oameni.


 

Ghid de viata crestina

Din punct de vedere practic viaţa bisericii noastre are ca scop formarea spirituală materializată în :

 • caracter creştin bazat pe călăuzirea Duhului Sfânt ( „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” Romani 8:14);
 • comportament şi stil de viaţă creştin („Rodul Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege...” Galateni 5:22-24) .

Biserica noastră încurajează exprimarea libertăţii creştine definită conform Sfintei Scripturi, având originea în Adevărul care ne face liberi şi în Harul divin. Totuşi exprimarea acestei libertăţi exclude următoarele practici, care constituie obiectul disciplinării din partea bisericii:

 • Avortul embrionului şi fătului uman (în afară de cazurile medicale extreme, cu consultare pastorală);
 • Fumatul în orice formă (ţigări, pipă, mestecat de tutun);
 • Consumul de droguri de orice fel şi în oricare formă;
 • Consumul dăunător de alcool;
 • Dansul de societate;
 • Jurăminte (în afara celor oficiale), înjurături, blesteme, limbaj obscen;
 • Vizionarea şi răspândirea mijloacelor audiovizuale pornografice;
 • Flirtul, exprimarea fizică a sentimentelor înainte de logodnă, relaţiile sexuale premaritale;
 • Relaţii sexuale extraconjugale (concubinaj, hărţuire sexuală, adulter etc.), abuzul sexual al minorilor, sodomie, lesbianism, deviaţii de comportament sexual, practicarea publică a nudismului;
 • Vestimentaţie indecentă şi igienă necorespunzătoare;
 • Exagerarea fardării şi a purtării bijuteriilor;
 • Vopsirea părului în culori ţipătoare (ambele sexe) şi purtarea cerceilor şi a bijuteriilor nenecesare (ostentative) de către baieţi şi bărbaţi;
 • Tatuaje, purtarea de semne zodiacale, svastica, simboluri sataniste şi new age, bolduri în diverse părţi ale corpului;
 • Lungimea exagerată şi împletirea în şuviţe a părului la baieţi şi bărbaţi.
 • Practicarea jocurilor de noroc pentru câştig, a vrăjitoriei şi consultarea horoscopului, a cărţilor de astrologie, a tablei ouija, practicarea spiritismului, a ritualurilor oculte, apartanenţa la loje esoterice şi secrete;
 • Muzica necreştinească (heavy-metal, trash, speed, hard-rock etc.);
 • Divorţul şi recăsătoria în afară de situaţiile justificate biblic;
 • Abuzul fizic al copiilor, bătrânilor şi persoanelor handicapate;
 • Oferirea de pomeni şi ritualuri legate de cultul morţilor;
 • Tentativele de sinucidere, omuciderea, eutanasia, clonarea umană.

"În cele esenţiale - unitate, în cele neesenţiale - liberate, în toate lucrurile - caritate." (Fer. Augustin)


 

Istoricul bisericii

Fondarea bisericii „Victory Romanian Christian Center”: Aprilie 1995 Comitet: John Stoian – diacon, Alexandru Hotea – diacon, Samuel Toplean, Dani Căta, Ion Nicorici. Deschisă prin Assemblies of God.

În martie 1996 sosirea familiei Brâncovan în USA şi instalarea fratelui Valeriu Brâncovan ca pastor al bisericii. A fost ales următorul comitet: John Stoian – diacon, Alexandru Hotea – diacon, Samuel Toplean, Dani Căta, Liviu Moscu, Ion Nicorici.

După 6 luni am cumpărat prima proprietate a bisericii pe strada Connie Dr. Sacramento. În iunie 2001 ne-am relocat pe strada Gibbons Dr. Carmichael. În martie 2005 ne-am relocat la actuala propietate de pe Walnut Ave, Sacramento.

De-a lungul anilor biserica noastră a oficiat 4 botezuri în apă fiind botezaţi un număr de 30 de persoane.

În aprilie 2003 au fost ordinaţi ca diaconi Samuel Toplean şi Daniel Căta şi ca presbiteri John Stoian şi Alexandru Hotea.

Pe parcursul anilor de existenţă biserica noastră a colaborat pe plan local cu bisericile din Sacramento la evanghelizări în parc, picnic-uri, festivaluri româneşti. De asemenea, am colaborat cu diverse biserici româneşti din USA prin vizite reciproce a păstorilor şi a grupurilor muzicale.

În septembrie 2003 biserica Metanoia păstorită de fratele Gheorghe Raţiu s-a unit cu biserica noastră.

În 30 noiembrie 2008 au fost ordinaţi ca presbiteri Samuel Toplean şi Daniel Căta.

 

 

Programul Săptămânal
5306 Walnut Ave.

Servicii religioase:
Duminică 10am - 12am
Duminică 6pm - 8pm

Întâlnirea femeilor:
Marţi 7pm - 9pm

Oră de rugăciune:
Joi 7pm - 8:30pm

Web design: Dacian Crisan