English | Romanian

Întrebări despre Botezul cu Duhul Sfânt

Material Doctrinal - Assemblies of God


 

În momentul în care eşti salvat, primeşti Duhul Sfânt? Dacă este aşa, care este diferenţa dintre această experienţă şi botezul cu Duhul Sfânt?

Da, când o persoană îl acceptă pe Hristos, Duhul Sfânt începe o lucrare măreaţă în viaţa acestei persoane. Duhul Sfânt îl convinge de păcatul din viaţa personală, îi dovedeşte dreptatea lui Dumnezeu, şi locuieşte în inima lui (Ioan 6:44; 14:17; Romani 8:9; 1 Corinteni 12:13). Nimeni nu devine un creştin autentic fără această lucrare minunată a Duhului Sfânt.

Cu toate acestea, există o altă lucrare distinctă şi complementară a Duhului Sfânt denumintă Botezul cu Duhul Sfânt. Botezul acesta este un dar de împuternicire de la Dumnezeu Tatăl care este promis fiecărui credincios (Matei 3:11; Luca 11:13; 24:49; Fapte 2:33, 38). Acest botez ajută credinciosul să trăiască o viaţă sfântă şi aduce o mai mare apropiere de Isus Hristos, făcând relaţia aceasta foarte reală şi preţioasă. Scopul principal al botezului este de a oferi o putere de mărturisire mult mai mare (Fapte 1:8). Alte beneficii includ o mai mare bucurie în lucrarea spirituală, şi un sens mult mai înalt asupra misiunii personale în lume.

 

Poate o persoană să primească viaţa veşnică fără ca să fie botezată cu Duhul Sfânt?

Primirea vieţii veşnice nu depinde de botezul cu Duhul Sfânt; pentru că mântuirea este prin Har, prin credinţă (Habacuc 2:4; Ioan 6:28, 29; Galateni 3:6; 5:6; Efeseni 2:8). Este un dar plătit de Hristos în momentul în care a fost crucificat. Tot ceea ce trebuie noi să facem este să acceptăm acest dar. Asemeni tâlharului de pe cruce care a primit asigurarea că va intra în Împărăţia lui Dumnezeu în aceeaşi zi, tot astfel şi nouă ni se asigură un loc în ceruri alături de Tatăl prin simpla credinţă în Isus Hristos. Din nefericire unii au spus " Dacă nu eşti botezat cu Duhul Sfânt nu vei ajunge in ceruri." Aceasta nu este adevărat. Este împotriva a ceea ce scrie în Biblie.

În acelaşi timp, chiar dacă Biblia spune că botezul cu Duhul Sfânt nu este necesar mântuirii, ne spune că Isus le-a poruncit primilor ucenici să aştepte revărsarea Duhului Sfânt peste ei (Luca 24:49; Fapte 1:8). Biblia ne spune "să fim plini de Duhul Sfânt" (Efeseni 5:18). Această întâlnire personală cu Duhul Sfânt ar trebui să fie dorită şi preţuită de către fiecare credincios. Cu ea vine o înţelegere spirituală mult mai profundă şi o umplere cu darurile Duhului Sfânt (1 Corinteni 12:9-13).

 

O dată ce o persoană este botezată cu Duhul Sfânt, de ce este necesar să fie umplută din nou mai târziu?

În ziua cincizecimii 120 de ucenici (urmaşi ai lui Isus) au fost "umpluţi" cu Duhul Sfânt (Fapte 2:4). Aceasta a împlinit promisiunea făcută de Hristos cu câteva zile mai devreme. El a spus, "Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt" (Fapte 1:5). Dar această experienţă iniţială a botezului cu Duhul Sfânt este doar începutul unei experienţe de o viaţă. Dumnezeu doreşte ca noi să rămânem plini de Duhul.

Poate că o analogie ar clarifica lucrurile. Ca şi creştini putem fi comparaţi cu un reyervor hidrografic pentru producerea energiei electrice. Când îl acceptăm pe Hristos, construcţia acestui baraj este finalizată. Acum avem potenţialul de a fi folositori şi de a influenţa vieţi. Dar până când barajul nu este deschis şi apa nu începe să curgă, nu se produce nici o energie. La fel se întâmplă atunci când suntem botezaţi cu Duhul Sfânt. Ne deschidem vieţile înaintea lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt se revarsă peste noi şi prin noi. Acesta este momentul în care devenim cei mai eficienţi în slujirea Lui.

Asemeni analogiei barajului, această experienţă plină de energie nu este prevăzută să fie doar un eveniment unic. Trebuie să fie un proces continuu. Atunci când puterea noastră spirituală scade, trebuie să ne reîntoarcem la sursă şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să se reverse peste noi din nou, aducând o putere proaspătă. Aceasta s-a întâmplat cu primii ucenici ai lui Isus. Ei erau deja botezaţi cu Duhul Sfânt; dar mai târziu, atunci când persecuţia s-a înteţit, au avut nevoie de o nouă umplere cu putere; aşadar s-au rugat Domnului încă o dată şi "toţi s-au umplut cu Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală" (Fapte 4:31).

În timp ce credincioşii plini de Duh slujesc Domnului, există o consumare a puterii spirituale. Devine necesar ca credinciosul să se deschidă înaintea Duhului Sfânt, pentru ca puterea sa spirituală să fie refăcută. Porunca din Efeseni 5:18 literal spune, "Fiţi plini de Duh." Iată secretul unei vieţi pline de Duhul Sfânt. Viaţa plină de Duhul Sfânt este un proces continuu de a primi şi de a da, de a fi umplut şi de a împărtăşi cu alţii, de a primi putere de la Domnul, şi de a o folosi în răspândirea Evangheliei.

 

Este posibil să fi salvat şi botezat cu Duhul Sfânt în acelaşi timp?

Este recomandat să nu existe o lungă perioadă de timp între convertire (primirea lui Isus Hristos ca Mântuitor în viaţa personală) şi botezul cu Duhul Sfânt. Orişicum, o persoană trebuie mai întâi să fie credincioasă. Acest botez nu este pentru necredincioşi.

Mai întâi, Duhul Sfânt vine şi convinge persoana de păcatul săvârşit, şi-L prezintă pe Hristos ca Mântuitor. Apoi El vine să umple viaţa credinciosului cu putere spirituală pentru lucrarea Evangheliei şi pentru o viaţă de credinţă biruitoare. Una din acţiunile Duhului este de a regenera; cealaltă este de a împuternici. Cele două nu sunt identice; ele sunt logic secvenţial; dar apariţia primeia poate fi urmată foarte de aproape de cea de a doua. Mulţi credincioşi pot mărturisi că au venit la Isus Hristos ca Mântuitor, apoi câteva momente mai târziu l-au cunoscut pe Hristos ca Cel ce botează cu Duhul Sfânt.

Este chiar normal, presupunând înţelegerea corectă, să conduci un nou credincios spre botezul cu Duhul Sfânt. În timp ce "perseverăm" (rugându-ne, aşteptând în prezenţa lui Dumnezeu) de multe ori este necesar să înţelegem şi să ne pregătim inimile, cu toate acestea nu este nepotrivit pentru cei recent convertiţi să fie umpluţi pe deplin cu Duhul Sfânt.

 

1 Corinteni 13:8 spune "limbile vor înceta". Nu indică lucrul acesta că botezul cu Duhul Sfânt a fost doar pentru ucenicii de acum 2,000 de ani?

Pentru a putea înţelege această afirmaţie trebuie să analizăm contextul. Pavel spune că profeţiile se vor sfâşi, limbile vor înceta, cunoştinţa va avea sfârşit şi ceea ce este desăvârşit va veni (vs. 8-10). Pavel vorbea despre un timp viitor atât pentru contemporanii lui cât şi pentru noi. Când Împărăţia lui Dumnezeu va veni, desărvârşirea va fi prezentă şi nu va mai fi nevoie de înţelepciune spirituală, profeţii şi vorbiri în limbi. Ele vor dispărea pentru că nu va mai fi nevoie de ele. Dar acestea încă sunt necesare chiar şi în prezent.

Nu este nici o indicaţie în Scripturi că vorbirea în limbi ar trebui să înceteze la sfârşitul primului secol. Vorbirea în limbi este parte a vieţii bisericii în fiecare generaţie până când Hristos va reveni pentru a instaura Împărăţia Lui perfectă. Percepţia lui Pavel este că aceste daruri vor funcţiona până în acea zi (1 Corinteni 1:7, 8).

 

Există vreo dovadă că revărsarea Duhului Sfânt experimentată în ziua de astăzi este o manifestare biblică?

Dovada este aceeaşi care a fost şi în momentul revărsării Duhului Sfânt din Ziua Cincizecimii. În acea zi, Petru s-a ridicat şi a apărat revărsarea Duhului Sfânt arătând că aceasta era o împlinire a Scripturilor. El şi-a început argumentarea spunând, "Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel" (Fapte 2:16). Ceea ce experimentăm în zilele noastre este ceea ce a fost proroocit de către Ioel şi ceea ce a început să se împlinească în Ziua Cincizecimii.

O comparaţie a cărţii Faptele Apostolilor cu revărsarea Duhului Sfânt din zilele noastre dezvăluie asemănări izbitoare în scop şi mod. Impactul Bisericii primare, nou echipată cu puterea Duhului Sfânt, a schimbat lumea acelei perioade. Schimbări asemănătoare se petrec în viaţa oamenilor şi astăzi prin prezenţa Duhului Sfânt asupra slujitorilor Lui. Hristos este predicat. Păcătoşii sunt salvaţi. Bolnavii sunt vindecaţi. Împărăţia lui Dumnezeu se lărgeşte tot mai mult. Putem spune, alături de Petru, "Aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel," cu toate că încă nu am văzut măreţia completă a trezirii spirituale pentru care ne rugăm.

 

Cine are trebui să fie botezaţi cu Duhul Sfânt?

Când credincioşii erau adunaţi la rugăciune în Ziua Cincizecimii, "Toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească." (Fapte 2:4). Nici unul nu a fost lăsat pe dinafară. Nu au fost doar apostolii cei care au fost umpluţi, ci toţi bărbaţii şi toate femeile din acel grup de 120 de persoane. Apoi apostolul Pentru s-a adresat celor ce priveau şi le-a spus că şi aceştia pot fi umpluţi. El a spus "Făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru." (Fapte 2:39).

Aşa cum Petru a spus, botezul cu Duhul Sfânt este pentru toţi credincioşii din toate generaţiile. Este o promisiune atotcuprinzătoare. Botezul cu Duhul Sfânt este promis tuturor credincioşilor.

 

Când o persoană este umplută cu Duhul Sfânt, este ea totdeauna pe deplin coerentă şi conştientă cu privire la ceea ce i se întâmplă?

Este clar din Scripturi că umplerea cu Duhul Sfânt poate fi însoţită de anumite fenomene. Interesant este că, în Ziua Cincizecimii, mulţimea care a fost martoră la revărsarea Duhului Sfânt "şi-au bătut joc de ei", de cei 120 care au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Privitorii au spus, "Sunt plini de must! " (Fapte 2:13). Dar Petru a explicat, "Oamenii aceştia nu sunt beţi, aşa cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel" (Fapte 2:15, 16).

Este clar: a fost un răspuns dramatic din partea naturii umane cu privire la această prezenţă divină. Din afară, aceste aparenţe arătau ca şi când credincioşii umpluţi cu Duhul Sfânt erau beţi. Un comportament similar este observat câteodată şi în zilele noastre, atunci când oamenii sunt umpluţi cu Duhul Sfânt, dar experienţele credincioşilor sunt mult mai diversificate. Unii au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, fără prea multe maniferstări emoţionale; totuşi experienţa a fost una autentică şi reală. Alţii au fost atât de pătrunşi că s-au pierdut "în Duhul", fiind deconectaţi de la ceea ce se petrecea în jurul lor, pentru o perioadă de timp.

Este important ca fiecare credincios să cedeze complet Duhului Sfânt. Fenomenele însoţitoare sunt stabilite în mod suveran de către Duhul Sfânt. Dar accentul trebuie să fie întotdeauna pe trăirea interioară şi nu pe experienţa emoţională, care este împotriva lucrării autentice a Duhului Sfânt. Asemenea extreme trebuiesc evitate. Trăirea interioară a prezenţei Duhului Sfânt, şi nu demonstraţia exterioară a fiinţei umane, trebuie să fie scopul fiecărei persoane care caută umplerea cu Duhul Sfânt.

 

De ce unele persoane sunt botezate cu Duhul Sfânt imediat, în timp ce alte persoane stăruiesc atât de mult fără să experimenteze botezul?

Chiar înainte de înălţarea Sa, Isus le-a spus ucenicilor, "nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt" (Fapte 1:5). După câteva zile au fost umpluţi cu Duhul Sfânt (Fapte 2:4). Mai devreme Domnul le-a spus, "Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus." (Luca 24:49). Fără nici o îndoială ucenicii au ascultat; ei au rămas în Ierusalim şi au petrecut mult timp în rugăciune. A existat o "aşteptare" ca Duhul Sfânt să vină. Oricum, după ce Duhul Sfânt s-a revărsat nu a mai existat nici o altă situaţie în care credincioşii au mai "aşteptat". Astăzi nu mai există nici un motiv pentru a "aştepta", cu excepţia în care această "aşteptare" este relaţionată la pregătirea inimii cu privire la umplerea Duhului Sfânt.

Unii credincioşi au primit Duhul Sfânt aproape imediat; alţii au aşteptat diferite perioade de timp. De ce? (1) Pentru că Duhul Sfânt este suveran, unii poate că trebuie să petreacă o anumită perioadă de timp înainte ca ei să fie pe deplin pregătiţi să cedeze complet controlului divin. (2) Pentru că "umplerea" poate implica un proces al botezului care vine după un timp minunat şi plin de semnificaţii de aşteptare în prezenţa lui Dumnezeu. Cei ce caută umplerea cu Duhul Sfânt ar trebui să înţeleagă că orice perioadă de "aşteptare" este doar pentru ai aduce mai aproape de umplerea deplină a Duhului Sfânt din viaţa lor.

Atunci când o persoană doreşte să fie botezată cu Duhul Sfânt, ce trebuie trebuie să facă în viaţa personală sau mediul înconjurător, pentru ca să se urgenteze experimentarea botezului?

Întrebarea este de multe ori pusă: "Ce pot să fac ca să primesc promisiunea botezului cu Duhul Sfânt în viaţa mea?" Unul din lucrurile pe care credinciosul le poate face este să caute pe Cel ce botează, în loc să caute botezul în sine. Isus Hristos este cel ce botează credincioşii cu Duhul Sfânt. Cei ce doresc botezul cu Duhul Sfânt ar trebui să se concentreze spre El, în loc să se îndrepte spre o experienţă.

Mai există şi alţi paşi, care dacă sunt urmaţi, îi vor ajuta pe cei ce doresc botezul cu Duhul Sânt. (1) Trebuie să înţeleagă că botezul cu Duhul Sfânt este un dar de la Dumnezeu. Ar trebui primit cu gratitudine şi mulţumiri către Cel ce dă. Nu poate fi câştigat sau meritat. Poate fi doar acceptat cu o inimă deschisă şi dornică. (2) Trebuie să fi pe deplin convins că botezul cu Duhul Sfânt este atât biblic cât şi doctrinal corect. (3) Trebuie să fie mărturisit orice păcat cunoscut din viaţa personală şi trebuie trăită o viaţă de sfinţenie cu ajutorul lui Dumnezeu. (4) Începe să-L lauzi pe Dumnezeu cu expresii de laudă şi adorare. (5) Trebuie să fie exprimată către Domnul, Cel ce botează, dorinţa de a fi umplut cu Duhul Sfânt pentru gloria Sa. (6) Cedează oricărei "umpleri" a duhului din interior, şi permite ca acel scurt-circuit să se declanşeze în expresii de închinare, laudă, şi adorare într-o limbă necunoscută de tine, dar atât de bine cunoscută de către Domnul.

Traducere: Dacian Crisan

 

 
 

Web design: Dacian Crisan